bijzonder-practische-advocaat

Arbeidsrecht

Een bedrijf leiden is intensief. Het vraagt niet alleen aandacht voor uw business, maar ook voor uw werknemers. En voor uw organisatie, die zich steeds moet aanpassen aan de veranderende bedrijfsprocessen. Zaken die teveel tijd vragen, als het niet gesmeerd verloopt. Met de deskundigheid van ons kantoor haalt u de smeerolie in huis om de processen op het gebied van personeel en organisatie vloeiend en snel te laten verlopen; Geschillen worden snel opgelost, veranderingen voortvarend doorgevoerd. Constructief en oplossingsgericht waar het kan, zakelijk en vasthoudend waar het moet. To the point communicatie, geen verjuridisering van uw dossiers, maar adviezen die begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Dat maakt ons kantoor bijzonder praktisch.

“Wij hebben Vliegenthart advocatuur een aantal maal om ondersteuning gevraagd bij het behandelen van arbeid juridische vraagstukken. Of het nu gaat om het oplossen van conflictsituaties of beëindigingsovereenkomsten, de ondersteuning is altijd pragmatisch, concreet en bruikbaar. De administratieve vastlegging van overeenkomsten sluit naadloos aan op het advies dat eraan vooraf ging. Goed bereikbaar, meedenken en “down to earth” oplossingen zijn kernwoorden voor onze samenwerking. Door de positieve ervaringen bevelen we Vliegenthart advocatuur inmiddels ook aan bij onze relaties als zij personele vraagstukken hebben waar oplossingsgericht advies en ondersteuning nodig is. Daar kan je Vliegenthart Advocatuur absoluut voor bellen!”

Marcel Bijker RPA, Tinke Assurantiën B.V.

De onderwerpen waarover Vliegenthart adviseert zijn onder andere:

Ontslag, transitievergoeding, opzegverbod, privacy, statutair directeur, ontbinding, billijke vergoeding, personeelshandboek, regelingen, verlof, zwangerschap, alcohol en drugs, arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, disfunctioneren, dossieropbouw, discriminatie, arbo, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim, herplaatsing, arbeidsconflict, verstoorde arbeidsrelatie, vaststellingsovereenkomst.

Medezeggenschap

“De OR Hago Zorg bestaat uit 14 actieve leden. Bij de complexe vraagstukken waar we een beter onderzoek of expertise nodig hebben, maken we al enige jaren met regelmaat gebruik van de uitmuntende deskundigheid van Vliegenhart advocatuur.  In de vorm van advies en/of onderzoek is het voorgesprek plezierig en  door haar deskundigheid volledig op inhoud [op gebied van medezeggenschap, compliance, advies en/of instemmingsaanvragen en trainingen]. De aanleveringen zijn  altijd binnen het afgesproken tijdspad en de inhoud steeds duidelijk weergegeven. Cynthya Vliegenhart is een zeer aangenaam en vertrouwde gesprekspartner voor de OR Hago Zorg, laagdrempelig, geduldig, adviserend en betrokken.”

Ingrid Kornips Moll, Voorzitter Ondernemingsraad Hago Zorg BV

Vliegenthart adviseert ondernemingsraden of bestuurders over medezeggenschap. Vliegenthart voelt snel en goed aan, hoe er tot een gewenste oplossing gekomen kan worden, die recht doet aan belangen van de cliënt. En dat zijn vaak niet alleen juridische belangen. Ook een goede samenwerkingsrelatie met de ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij een succesvol veranderingstraject. Vliegenthart adviseert en bemiddelt bij stroeflopende medezeggenschapsverhoudingen en geeft trainingen aan ondernemingsraden over de inhoudelijke maar ook de samenwerkingsrol van de OR.

Vliegenthart adviseert over:

advies- en instemmingstrajecten, de WOR, Verkiezingen, beroep bij de ondernemingskamer, personeelsvertegenwoordiging, OR- trainingen, OR-oprichting, OR (SER)- reglement, ondernemingsovereenkomst, secundaire arbeidsvoorwaarden, overname, verhuizing, bedrijfssluiting.

Reorganiseren

Het kantoor is gespecialiseerd in reorganisaties en collectieve ontslagen. Met de HRM-ervaring, juridische praktijkkennis en gave om goed te structureren, richten wij efficiënt nieuwe organisaties, overnames of gewijzigde arbeidsvoorwaardentrajecten in. Overleg en advies in een vroeg stadium van het veranderingsproces helpt ons tijdig te kunnen adviseren over de te kiezen strategie. Is uw HR afdeling onvoldoende gespecialiseerd op dit gebied, dan schuift Vliegenthart desgewenst ad interim aan.

Bij processen met een groot afbreukrisico (bijv. stakingen, vakbonden of media aandacht) is goede communicatie van groot belang. Daarom werkt Vliegenthart in die processen nauw samen met uw communicatie-afdeling, of – als dat specialisme niet in huis is – met Bekker, Bureau voor Communicatie. Zo loodsen wij uw proces verantwoord door deze escalatierisico’s.

Vliegenthart is dan ook bij uitstek de veranderadviseur die uw en organisatie in een roerige fase nodig heeft: Vliegenthart heeft de expertise op het vlak van personeelsmanagement, organisatiestructuur, medezeggenschap en arbeidsrecht in huis. Deze expertise wordt integraal aangeboden om het veranderproces zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen; pragmatisch, in begrijpelijke taal en oplossingsgericht.

Cynthya is an expert on all HR-(legal) issues and knows the answer to all the small & huge HR-(legal) questions. That alone was very valuable to me, but Cynthya’s strategic analysis is her key-asset. She holds the perfect balance between the client’s interest & goals and the common interest – which often is the solution for any problem. In difficult times Cynthya is as steady as a rock and no matter what: she’ll deliver. On a personal level Cynthya has a quick & fine sense of humor, she is straight forward and also easy going.

“Carolien Pietjouw, Directeur at Stichting De geschillencommisie Den Haag”

De onderwerpen waarover Vliegenthart adviseert zijn:

Collectief ontslag, reorganisatie, organisatiestructuren, vakbondsoverleg, opstellen van een reorganisatieplan, UWV ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, sociaal plan, transformatie, herstructurering, outsourcing, bedrijfsovername, due dilligence, ontslagdossiers, outplacement, CAO- onderhandelingen, collectieve ontslagen, stakingen, overnames, fusie, verhuizing en bedrijfssluiting.

Mediation

“Cynthya demonstrated the rare combination of being effective in managing the HR processes and playing a key role in the MT. She took charge of the HR “to-do-list” and asked the – sometimes uncomfortable – questions motivating the team to discuss their roles as leaders of the changeprocess and what cooperation really means.”

Kees-Jan Mes, Managing Director and Vice President at Pon

Sommige geschillen op de werkvloer, bijv. rondom functioneren, herplaatsing, medezeggenschap, verzuim of afvloeiing vragen niet direct om een juridisch advies. Dat zijn situaties, waarbij de relatie en emoties een belangrijke rol spelen naast de inhoudelijke aspecten. Misschien wel belangrijker dan de inhoud. Cynthya kan als onafhankelijk gecertificeerd mediator het proces begeleiden om escalatie te voorkomen, de onderlinge relaties te herstellen of de partijen te helpen met goede afspraken uit elkaar te gaan.

Oog voor onderlinge belangen

Vliegenthart is gespecialiseerd in alle kwesties rondom arbeidsverhoudingen en is naast advocaat ook NMI-mediator. Naast de inhoudelijke aspecten heeft zij ook oog voor de onderlinge belangen en gevoeligheden die zijn ontstaan. De praktijk wijst uit, dat een mediator rust en overzicht brengt in de gesprekken en inzicht geeft in oplossingsrichtingen. In een vertrouwelijke sfeer werkt Vliegenthart toe naar een duidelijke oplossing.